Privacybeleid.

Van elke organisatie en dus ook van het Personal Fitness Center Zaandam (hierna PFC) wordt logischer wijze verwacht dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom heeft het Personal Fitness Center Zaandam, op grond van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), een interne privacybeleid opgesteld. Het privacybeleid beschrijft de wijze waarop wij en onze medewerkers dienen om te gaan met het verwerken, beschermen en verzamelen van de persoonsgegevens van onze clienten.

Onderdeel van ons privacybeleid is onze privacyverklaring. Hierin informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en bewaren, met welk doel wij uw gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Dit is belangrijk omdat het PFC niet alleen de standaard persoonsgegevens van u vraagt zoals naam, adres- en contactgegevens maar ook gegevens kan opvragen met betrekking tot uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde diensten, adviezen, resultaten enzovoorts.

Uw privacy is onze zorg!